เมื่อวันพุธที่ 20 พ.ย 2562 เวลา 09.30 น. โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา โดยกลุ่มงานบริหารวิชาการ เข้ารับการนิเทศจากคณะศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.10 เพื่อติดตามนิเทศพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างยั่งยืน โดยมีนายจักรพงษ์  สังข์ศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้า 4 กลุ่มงานเข้าร่วมตอบคำถามการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ฯ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยโรงเรียน (คลิกชมภาพ)